Corona-krisemøde: Europæiske sundhedsministre søger efter løsninger i fællesskab

Alle 27 medlemslandes sundhedsministre og embedsfolk var i går samlet til top-krisemøde for at adressere fællesindats over for den dødelige Corona virus.
Copyright: EU

Af Emil Sand

Torsdag mødtes sundhedsministre og embedsfolk på tværs af EU landende til top-krisemøde i Bruxelles for at koordinere indsatsen mod Corona virussen. Det kan dog blive en vanskelig dans, da det er op til nationalstaterne selv at afgøre, hvordan de vil lovgive på sundhedsområdet.

Situationen er bestemt foruroligende, da Corona virussen udgør en alvorlig fare for folkesundheden i EU. Virussen spreder sig med stor hastighed, så der skal træffes fælles foranstaltninger nu. I denne sammenhæng støtter Kommissionen kraftigt op om sammenkaldelsen til det ekstraordinære råd for sundhedsministrene”, siger Janez Lenarčič, kommissær for krisestyring, i en pressemeddelelse.

Danmark står fast på frivillig karantæne

Danmarks manglende vilje til at indføre obligatorisk karantæne er i overensstemmelse med EU’s sundhedsråds anbefalinger på området. Men i følge virologi forsker Allan Randrup Thomsen kan man godt rejse kritik mod myndighederne for ikke at overveje dette indgreb. 

I stedet opfordrer man herhjemme, ved mistanke om smitte, til frivillig karantæne. En løsning han ikke har den store tillid til, at danskerne kan overholde taget de meget strenge krav og retningslinjer, der er forbundet med at være i isolation som frivillig i betragtning. I følge ham, er det dermed ikke en fyldestgørende sundhedsforantstaltning, hvis man ønsker at indlemme smittekilden ud fra videnskabelige idealer. 

Når man er i frivillig karantæne, må man på ingen måde interagerer med andre mennesker. Ikke engang afhente post ved fordøren eller være sammen med familiemedlemmer eller venner. Jeg har ikke meget tillid, at danskere i hjemmekarantæne vil leve op til disse strenge krav”, siger han.

I følge ham ville det, ud fra videnskabelige principper, give god mening at indføre obligatorisk karantæne, men han anerkender samtidig, at det som forsker altid er nemt at kritisere myndigheder for ikke at overholde eksperternes anbefalinger. Han understreger at man også må tage højde for den politiske og kulturelle kontekst hvori beslutningen om obligatorisk karantæne skal implementeres. 

Fra videnskabens synspunkt kan det være klogt at indføre obligatorisk karantæne, men i vestlig politisk kontekst er det et meget upopulært tiltag, da det hurtigt bliver til et indgreb i den personlige frihed, som vejer enormt tung i den slags afvejninger i modsætning til Kina, der er langt mere stringente over for videnskaben og dermed har nemmere ved  at træffe beslutningen”, siger han.

Det er dog ikke enten eller. Han understreger at spørgsmålet om karantæne skal tilgås med nuance, og at der er også kan være negative forhold forbundet med den obligatoriske model. 

Mange potentielt syge mennesker med smitsomme sygdomme samlet på ét sted udgør sine helt egne risici“, siger han. 

I undtagelsestilfælde kan regeringen aktiverer en paragraf i epidemilovgivningen, som gør obligatorisk karantæne en juridisk handlemulighed, hvis myndighederne da vurderer at det er strengt nødvendigt. 

Ikke så slemt, som det ser ud

Flere medier kunne i går rapporterer om formaninger til bekymring hos sundhedsministeren efter dagens topmøde med henvisning til i et rekordantal dødstilfælde som følge af Corona virus inden for de sidste 24 timer.

Her påpeger Allan Randrup Thomsen at man som almen borger bør forholde sig ganske roligt, fordi stigningen af døde kun viser et billede fra fortiden, og ikke siger noget om den aktuelle grad af smittefare.

Nye data og udmeldinger fra Kina peger på en nedadgående tendens både inden for og uden for landet.  Dødeligheden slæber efter antallet af diagnosticerede og dermed afspejler det sidste døgns antal døde ikke noget om, hvor alvorlig smittefaren er på nuværende tidspunkt”, siger han og påpeger at den væsentlige udfordring  ved virussen er at få indlemmet dets smittekilder.

Samtidig har de kinesiske myndigheder ændret på kriterierne for, hvornår man er smittet, hvilket skaber en stigning i antallet af diagnoser. Det har man gjort for at få et mere præcist og realistisk billede på det fulde antal af smittede og muligvis smittede. Det sker efter international kritik af de kinesiske myndigheders hidtidige monitorering og registrerering af virussen.

Rådet opfordrer til tæt samarbejde

Allan Randrup Thomsen forventer ikke at der vil blive indført ”hårde indgreb” som følge af dagens topmøde, selvom det er informeret af videnskaben. Snarer vurderer han at de nationale myndigheder vil sætte ind med en forebyggende indsats, der skal holde kilden til smitte på et minimum.

Det er også de konklusioner, man kan læse i rådets rapport fra topmødet. Her opfordres kraftigt til en fælles enighed om at ville yderligere styrke koordinationen af samarbejdet mellem medlemslandenes præventive indsatser på kryds og tværs af grænser.

EU-rådet påminder dets medlemsstater om at koordinere og samarbejde tæt på området for at styrke sundhedssikkerheden ved at gennemføre forebyggende responsforanstaltninger og beredskabsplaner”, siger rådet i en officiel udtalelse om konklusionen på dagens topmøde

Samtidig henviser rådet til at medlemslande arbejder tæt sammen med kommissionen i på en måde der afspejler tilslutning til anbefalinger lagt frem af WHO og Det det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme.


Bookmark permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *